Czy środek usuwający wosk można zmyć?

Nie. Nadmiar środka usuwającego wosk należy wycierać ściereczką stopniowo w miarę nakładania produktu.

Po wyschnięciu należy przetrzeć powierzchnię papierem ściernym o gradacji 240, aby sprawdzić, czy na podłożu nie ma już wosku.