Czy w temperaturze powyżej 25°C można nakładać farbę?

Nie, farby wykończeniowej nie można nakładać w temperaturze powyżej 25°C.

Pod wpływem silnego ciepła farba schnie bowiem zbyt szybko, co może spowodować, że będą widoczne pociągnięcia wałka lub pędzla i ślady poprawek oraz że farba będzie się złuszczać.