Libéron, entretien et décoration du bois » FAQs » Teintes Bois » Le brou de noix » Jak usunąć bejcę Le Brou de Noix?

Jak usunąć bejcę Le Brou de Noix?

Powierzchnię bejcowaną należy kilkakrotnie przeszlifować coraz drobniejszym materiałem ściernym. Ostatnie szlifowanie należy wykonać papierem ściernym o gradacji 240.