Jak usunąć bejcę Le Brou de Noix?

Powierzchnię bejcowaną należy kilkakrotnie przeszlifować coraz drobniejszym materiałem ściernym. Ostatnie szlifowanie należy wykonać papierem ściernym o gradacji 240.