Jak usunąć powłokę farby do mebli kuchennych Badigeon Meubles de Cuisine?

Powierzchnię pomalowaną produktem należy kilkakrotnie przeszlifować coraz drobniejszym materiałem ściernym. Ostatnie szlifowanie należy wykonać papierem ściernym o gradacji 240.