Libéron, entretien et décoration du bois » FAQs » Vernis Bois » Le badigeon meubles de cuisine » Jak usunąć powłokę farby do mebli kuchennych Badigeon Meubles de Cuisine?

Jak usunąć powłokę farby do mebli kuchennych Badigeon Meubles de Cuisine?

Powierzchnię pomalowaną produktem należy kilkakrotnie przeszlifować coraz drobniejszym materiałem ściernym. Ostatnie szlifowanie należy wykonać papierem ściernym o gradacji 240.