La cire d’abeilles

Jak usunąć wosk pszczeli?

Za pomocą Środka usuwającego wosk marki Libéron oraz Waty stalowej nr 0. Woskowany mebel należy przecierać watą stalową aż przestanie się ona brudzić. Po wysuszeniu należy zmatowić powierzchnię papierem ściernym o gradacji 240, a potem odkurzyć. Aby nałożyć produkt tworzący powłokę (farbę lub lakier), należy zeszlifować drewno papierem ściernym aż materiał ścierny przestanie się brudzić.

Czy wosk pszczeli można jakoś zabezpieczyć?

Nie, wosku nie da się zabezpieczyć, ponieważ jest on produktem tłustym, na którym nie będzie się trzymał żaden produkt wykończeniowy (ani lakier, ani olej). Ten sposób wykończenia powierzchni jest zatem zarezerwowany do podłoży dekoracyjnych. Można natomiast zabezpieczyć drewno przed nałożeniem wosku — w tym celu należy zastosować podkład ochronny do mebli.