Czy farba kazeinowa jest zmywalna?

Tak, ale na powierzchniach intensywnie użytkowanych należy ją bezwzględnie zabezpieczyć lakierem.