Czy można ze sobą zmieszać dwie bejce?

Tak, bejce można ze sobą mieszać, o ile tylko obydwie należą do tej samej gamy produktów.