Libéron, entretien et décoration du bois » FAQs » Teintes Bois » Czy można ze sobą zmieszać dwie bejce?

Czy można ze sobą zmieszać dwie bejce?

Tak, bejce można ze sobą mieszać, o ile tylko obydwie należą do tej samej gamy produktów.