Czy raz użyty aerozol można przechowywać?

Spray Les Vapos należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury. Po użyciu sprayu Vapos należy przedmuchać dyszę aerozolu, głowicą skierowaną w dół, aby nie dopuścić do jej zatkania się.