Czy środek do renowacji Le Rénovateur istnieje w wersji barwionej?

Nie, jest on proponowany tylko w wersji bezbarwnej z połyskiem.