Libéron, entretien et décoration du bois » FAQs » Préparation » Traitement meubles et boiseries » Czy w przypadku silnego zanieczyszczenia środek należy zastosować ponownie?

Czy w przypadku silnego zanieczyszczenia środek należy zastosować ponownie?

Ponowne zastosowanie środka Traitement Meubles et Boiseries może okazać się konieczne po sześciu miesiącach od pierwszego nałożenia.