Czy w przypadku silnego zanieczyszczenia środek należy zastosować ponownie?

Ponowne zastosowanie środka Traitement Meubles et Boiseries może okazać się konieczne po sześciu miesiącach od pierwszego nałożenia.