Czym można rozcieńczyć farbę Badigeon Métal?

Farbę tę można w 5-10% rozcieńczać wodą.