Czym można rozcieńczyć farbę Badigeon Meuble?

Farbę tę można w 5-10% rozcieńczać wodą.