Czym można rozcieńczyć farbę metaliczną?

Farbę tę można w 5-10% rozcieńczać wodą.