Libéron, entretien et décoration du bois » FAQs » Cires Bois » La cire à céruser » Dlaczego w wieczku znajduje się otwór?

Dlaczego w wieczku znajduje się otwór?

Obecność otworu w wieczku Wosku wybielającego jest zabezpieczeniem pozwalającym na odparowanie rozpuszczalnika w przypadku narażenia Wosku wybielającego na wysoką temperaturę.