Jak usunąć bejcę?

Powierzchnię pomalowaną bejcą należy kilkakrotnie przeszlifować coraz drobniejszym materiałem ściernym. Ostatnie szlifowanie należy wykonać papierem ściernym o gradacji 240.