Libéron, entretien et décoration du bois » FAQs » Préparation » Traitement meubles et boiseries » Na jakie rodzaje drewna można stosować środek Traitement Meubles et Boiseries Libéron?

Na jakie rodzaje drewna można stosować środek Traitement Meubles et Boiseries Libéron?

Środek Traitement Meubles et Boiseries Libéron może być stosowany na wszystkie gatunki drewna, zarówno nowego, jak i starego.

Podłoże musi być czyste, suche i surowe (niemalowane).