Właśnie pomalowaliśmy powierzchnię pierwszą warstwą lakieru i pojawiły się żółte plamy. Dlaczego?

Żółte ślady pojawiające się po nałożeniu naszego Lakieru zabezpieczającego są spowodowane uwalnianiem się z drewna garbników.

Garbniki (taniny) są składnikiem drewna rozpuszczalnym w wodzie. Występują w starym drewnie (dąb, kasztan itp.), w większym lub mniejszym stężeniu.

Twoje podłoże wydaje się być mocno nasycone garbnikami, które w kontakcie z wodą zawartą w używanych farbach przebijają na powierzchnię i powodują owe żółte smugi.

Jedynym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć przedostawania się garbników na powierzchnię jest zastosowanie podkładu na bazie benzyny lakowej (Podkład do drewna zawierającego taniny lub Podkład ochronny do mebli), który odizoluje głębsze warstwy drewna.